Att välja rätt lokal för sin verksamhet

Att välja rätt lokal till din verksamhet kan verka som ett relativt enkelt uppdrag vid första anblick, men att verkligen tänka till innan man gör sitt val kan bespara dig mycket huvudvärk i framtiden när du märker att lokalen inte alls uppfyller dina krav. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer sin lokal, och du gör bäst i att noga överväga vilken typ av arbete som ska genomföras i den och vad som krävs för att detta arbeta ska kunna fortskrida ostört och utan avbrott.

Om anställda ska vistas i lokalen så är det viktigt att den erbjuder tillräckligt bra arbetsmiljö. Tänk på saker så som temperatur, ljus och utrymme när du väljer. Ingen vill jobba i ett mörkt rum som på vintern endast är 15 grader varmt. Det ska även finnas tillräckligt med utrymme för att arbetsplatsen ska kunna utformas ergonomiskt. Anställda som kommer till skada på grund av att arbetsplatsen inte lever upp till grundläggande regler kan bli en dyr historia. En bra idé är att ta kontakt med en lokal fastighetsförmedlare, så som vi, för att få en bra bild över hur fastighetssituationen ser ut på just din ort.

Det är dock inte bara själva lokalen som du måste ta hänsyn till, utan även dess läge. Finns det tillgång till de transporter som krävs för att din verksamhet ska kunna drivas? Om till exempel lastbilar måste kunna ta sig till den så måste du se till att de verkligen kan ta sig fram. Har du anställda som inte kör bil så måste även de kunna ta sig till lokalen via kollektivtrafik.

Var kritisk och besök lokalerna personligen innan du gör ditt val.

Vikten av bra affärsredovisning

Redovisningen av ditt företags ekonomi kanske inte de flesta förknippar med marknadsföring och kommunikation med kunderna. Faktum är dock att det har blivit viktigare och viktigare i takt med att internet har växt sig större och mer populärt som informationskälla. Det är idag lekande lätt att ta fram diverse uppgifter om nästan vilket företag som helst, och detta inkluderar givetvis även uppgifter som kan ses som negativa för företagets anseende.

En enkel kreditupplysning om ett företag kan avslöja en mängd saker om dess ekonomi och även ekonomiska snedsteg. Om en eventuell kund gör en sådan upplysning och hittar negativa aspekter i hur företaget i fråga skött sin ekonomi så kommer detta mycket troligt leda till att företaget får ett sämre anseende i dennes ögon.

Det är därför mycket viktigt att hålla ordentlig koll på sin bokföring och sköta den ordentligt. Har man inte förmågan eller viljan att göra det själv så kan ett mycket bra alternativ vara att anlita en utomstående part. På så sätt kan du lägga all fokus på utvecklingen och den mer uppenbara marknadsföringen av ditt företag och lämna löpande redovisning, bokföring av fakturor och årsredovisningar till ett företag som kan sköta det både snabbt och effektivt.

Det finns numer både betalda och gratis kreditupplysningar som både privatpersoner och företag kan använda för att få fram underlag till eventuella affärer, och i denna digitala era så är ekonomiskt oansvar något som inte accepteras på marknaden. Det ligger alltså i ditt företags intresse att upprätthålla ett så bra rykte som möjligt, och att ha ordning på bokföringen är av stor vikt för detta.

Företag och juridiska problem

Området affärsjuridik är ett enormt sådant och det är näst intill omöjligt för en person att veta allt. Hur får jag marknadsföra företaget? På vilket sätt får jag konkurrera med andra aktörer? Hur sluter jag giltiga avtal? Dessa är bara några exempel på alla de olika frågor du som företagare måste ta ställning till under den dagliga driften av din rörelse. Det är dock som sagt en uppgift som är övermäktig de flesta, och speciellt om man har ett företag att sköta. Men det finns hjälp att få – du kan anlita Adacta Advokatbyrå i Malmö, Stockholm, Göteborg eller någon annan av Sveriges städer.advokatbyrå i Malmö

En advokatbyrå med inriktning på företag kan bland annat hjälpa dig med att…

  • skriva bra och täckande avtal om du ska göra överenskommelser med andra företag eller privatpersoner. Den kan även hjälpa dig att läsa och förstå ett avtal som författats av andra företag så att du slipper skriva under något som i slutändan leder till negativa konsekvenser.
  • … hålla koll på och lyda gällande lagstiftning för marknadsföring. Denna aspekt av lagen är i ständig utveckling och det kan vara svårt att hålla reda på vart gränserna går. Att skicka ut felaktig reklam eller på annat sätt bryta mot marknadsföringslagen kan göra stor skada.
  • veta vad som gäller när ditt företag hamnar i en dispyt med privatpersoner eller ett annat företag, även kallat processrätten. Oavsett om fallet behandlas i arbetsdomstolen, marknadsdomstolen eller Kronofogden så tjänar du garanterat på att ha en kunnig advokatbyrå i ryggen.

Som du ser så finns det stora fördelar med att få juridisk hjälp utifrån, så tveka inte att kolla upp dina möjligheter i frågan.

Ett roligt event med fest och mat får gärna bli lönsamt

Ett marknadsevent är givetvis ett tillfälle att göra det trevligt för anställda, kunder och leverantörer. Det är därför en bra grundinställning att eventet i första hand skall syfta till att bli roligt och trevligt ur alla aspekter. Även om det är bra att saker och ting blir sociala och trevliga, så måste ju eventet gå ut på att man maximerar nyttan så att man helst får ut någonting av händelsen. Meningen är ju att man faktiskt skall tjäna pengar på kalaset. Kanske inte kortsiktigt, men lyckas man knyta de rätta kontakterna kan man tjäna goda pengar genom långsiktiga kundförhållanden som stärks samt nya intressenter.

Ha en tydlig plan och ett tema

Har du ingen tydlig plan inför ditt företagsevent så gör du allt förgäves. Ett misslyckande är om någon av dina målgrupper känner sig utanför eller inte riktigt får kontakt med dig. Detta kan slå fel på hela ditt företags image och varumärke. Meningen är att du tydligt skall leda ditt företagsevenemang mot det du långsiktigt vill ha ut. Handlar det om att hitta nya stadiga kunder så ser du till att ta reda på vilka de är och vad är ute efter samt gillar.

Vilka vänder du dig till och varför är just ditt event det rätta?

Gör det enkelt för dig. Ta reda på vem eller vilka du vill nå och ställ inte in siktet för brett. Samtidigt får du heller inte avgränsa dig för mycket eftersom du vill samla upp alla kunder i din pereferi. Gör klart för dig ungefär hur många personer som du ämnar träffa inom din givna målgrupp. Gör därefter i ordning en budget med vad du behöver införskaffa för att exempelvis berika eller underhålla dem. Kanske behövs det riktigt god mat och logi?

Tänk sedan på frågan: varför är ditt event värt ett besök? Vad är huvudsyftet och varför skall dessa människor träffa just ditt företag? Dina besökare måste känna att syftet är tydligt och klart. Vad tjänar de till exempel på att ta sig mödan att komma förbi? Förklara tydligt alla fördelar.

Sätt igång förberedelserna

Hur skall du engagera alla väl när eventet startar? Mycket står på spel och blir det inte roligt och entusiasmerande känner sig deltagare tvivelaktiga. Se till att alltid ha det väl förspänt med dryck och förtäring. Företagscatering är något Tegnérs vet bäst, de kan du alltid få hjälp av när det gäller catering och mat inför företagsevenemang. Planera allt som har med underhållning och mat in i minsta detalj. Se också till att inbjudningar och gästanmälningar går smärtfritt till. Sedan är det bara att köra för full rulle!

Från idé till marknadsföring

”Allt går att sälja med mördande reklam” var de någon som sa och det ligger nog en hel del i det, men går då en riktigt bra idé att sälja helt utan reklam? Nja, sanningen ligger väl någonstans där emellan, för i dagens informationstäta samhälle är det trångt om saligheten och om nu inte reklamen är mördande så är sannerligen konkurrensen det. Marknadsföringskanalerna är i stor utsträckning belamrade med trafik och för att synas måste man sticka ut. Även en riktigt bra idé.

Skydda din idé?

En bra och genuint välformulerad och idé är hur som helst absolut viktigast oavsett vilken typ av produkt eller tjänst det handlar om. Idén är själva grundbulten som skall bära upp alltihop, så den ska vara stark och väl förankrad i sinnet hos alla inblandade.

Patent, designskydd, varumärke, upphovsrätt är alla exempel på rättigheter som kan användas för att skydda en idé från att kopieras. Detta är dock inte alltid möjligt eller för den delen nödvändigt och kostnaden för detta måste stå väl i proportion till idéns förväntade inkomster. Noggrann marknadsundersökning krävs.

Identifiera din målgrupp

Innan marknadsföringen av kan initieras måste idéns målgrupp och potentiella kunder mycket noggrant kartläggas. Vem kan tänkas vilja köpa din tjänst eller produkt? Vilka åldersgrupper är aktuella, vilka geografiska områden är lämpliga och vilka andra sammanhang anses vara passande. Detta är ett avgörande moment och här finns all möjlig hjälp att få via marketingbolag, men det gäller att satsa rätt, kostnaderna för marknadsföring måste stå i god relation till vad det kan generera.

Hitta en plats för ditt företag

För att utföra det arbete som nu krävs när idén blivit verklighet behövs en passande lokal för verksamheten och som inte kostar alltför stora pengar.

Lycka till, och glöm inte att alla idéer är bra utom de dåliga.

De nya jobbannonserna

De drivande teorierna och trenderna inom marknadsföring går ständigt framåt och under de senaste åren har vi kunnat se en ökning inom området för arbetssökande och jobbannonsering. Där man förr publicerade opersonliga annonser om lediga jobb med förbestämda mallar kan vi dag se att företag har tagit sin annonsering ett steg längre mot marknadsföringen. Genom att applicera samma tankesätt som för produktmarknadsföring på jobbannonsering når man nu en helt ny publik och målgrupp.

Företag väljer idag att inte enbart förlita sig på att man får in rätt kandidat till ett jobb via konventionell annonsering, genom att nå rätt målgrupp kan man få rätt kandidat. Idag publicerar man sina annonser på den egna hemsidan, gärna med mer avslappnad ton och större fokus på att få fram företagets idé genom bilder. Många menar att trenden ökat kraftigt eftersom man kunnat se en ökad brist i de förmedlingar man annars vänder sig till. Andra menar att den nya marknadsföringen av jobbannonser grundar sig i att företag idag mer än någonsin är ute efter rätt person på rätt plats.

När man väljer att bredda sin målgrupp fångar man upp fler kandidater, idag letar man efter någon som delar företagets vision men inte nödvändigtvis har den längsta utbildningen eller erfarenheten. Sverige är inne i en expansiv fas och detta återspeglas i landets många företag och deras sätt att anställa. Tonen har lättats upp och den övergripande synen på strikthet i jobbannonserna har bytts ut mot tron på den personliga förmågan och visionen.

Egen hemsida – vad ska man tänka på?

 En egen hemsida är en kostnadsfråga som med det mesta. Ju mer du kan kodning desto bättre. Då kan du bygga din egen hemsida med något bra program som t.ex. Dreamweaver där du efter eget önskemål formar utseendet du önskar. Det finns gratis CMS (Content Management System) som WordPress och Blogspot (Google) med givna ramar där du väljer en mall att konstruera en sidan efter. Friheten att i minsta detalj skräddarsy din sida blir mindre, men är ändå ett bra alternativ till någon dyr webbkonsult som hjälper dig.

Hosting

När du fixat i ordning en hemsida skall den ut på nätet, och då finns det olika webbhotell där du kan hyra in dig. Här varierar priserna mycket beroende på vilka önskemål och krav du har. Lagringsstorlekarna ligger oftast från 1Gb och uppåt. Bilder sväljer mycket utrymme liksom filmer.

Hur gör man hemsidan attraktiv?

Allt ligger i betraktarens ögon men några grundregler föreligger. Använd en klar och tydlig ram i textmassan med en inte alltför avvikande bakgrund. Lämpliga färger kan t.ex. vara gråblått med svart text mot vit bakgrund. Se till att typsnittet är detsamma för allt textmaterial. Arial 10 skall inte varvas med Calibri 14. Vidare skall menyraderna, vare sig det är rullgardinsmenyer eller vid vänster/högermarginal, vara tydliga och lätthanterliga. Headern har också stor betydelse, då den bör innehålla en bild som täcker av hela syftet med sajten. Kontaktinformation måste stå klart och tydligt. En länksamling med liknande ämnen bör också finnas.

Om man står hjälplös?

Det finns hur många tjänster som helst som tillhandahåller hjälp om du fastnat. Från världens alla hörn står företag redo att hjälpa dig för bästa resultat. Genom att anlita outsourcingtjänster kan du få en hel arsenal av duktiga kodare och grafiker. Det är en fantastisk resurs till ett rimligt pris som alla gånger är värd att pröva!

Nya kanaler inom marknadsföring

För de flesta företag är det oerhört viktigt att finnas tillgängliga när potentiella kunder söker efter deras produkter eller tjänster. Det har under många år varit svårt för företag, stora som små, att veta vilken mediekanal som är bäst att synas i om man vill nå såväl befintliga som nya kunder, för att nå ut krävs det bland annat bra resultat inom lokal sökmotoroptimering. Kanaler som Eniro och Hitta.se, med Bonnier respektive Schibstedt i ryggen, har under många år byggt sina varumärken på den nordiska marknaden under förutsättningen att det endast är dessa kanaler vi använder oss av när vi söker efter produkter och tjänster hos olika företag.

Marknadsföring på internet

Sedan 2006, när man på allvar via IRM började mäta trafik på alla Sveriges största sidor, har det pågått en kamp mellan Aftonbladet, Eniro och Hitta.se om vem som är Sveriges mest besökta sajt. Google fick inte vara med i dessa mätningar med förklaringen att Google var en sökmotor och inte exponerade de lokala företagen. Sedan mätningen har Google anpassat sina resultatlistor alltmer beroende på bransch och sökord, de vill leverera de bästa lokala resultaten på en sökning. Sedan dess har många företag hakat på trenden och valt att satsa mer på lokal sökmotoroptimering. Man skulle kunna dra det så långt som att påstå att för att få bästa möjliga resultat utav Google så ska man få ett bra resultat inom lokal sökmotoroptimering. Undantaget kan vara om man bedriver en webbshop eller företag för vilket det är viktigare att bygga ett varumärke än att konvertera kunder.

Än idag finns det många online kataloger, tillsammans omsätter de närmare 2 miljarder kronor. Det är en siffra som ständigt avtar men inte i den fart som den borde om man jämför med att Google står för 97 % av de sökningar som sker över nätet i Sverige idag.

Som mindre företag kan man inte vara med på alla erbjudanden som man får, hur bra de än må vara. Därför bör man välja den kanal som utifrån den investering man gör ger bäst avkastning. Google är obestridligt den kanalen, hur stor eller liten budgeten för marknadsföring än må vara.