Ett bra stöd hos SNOK

Om man har någon funktionsnedsättning kan man vara berättigad till att erhålla Personlig Assistans i Kristianstad som hjälper till med vardagliga bestyr, så att man kan leva ett självständigt liv. Det är reglerat genom lag att personer som har en funktionsnedsättning som uppfyller de kriterier som finns ska ha rätt till en kostnadsfri personlig assistans i Kristianstad. För att få en personlig assistans ska man ansöka om detta i kommunen, antingen själv eller genom en god man.

Personlig assistans I KristianstadEtt bra stöd med personlig assistans i Kristianstad

För personer som har en funktionsnedsättning som är medfödd eller som är orsakad av en skada på hjärnan i vuxen ålder kan man vara berättigad till att få stöd av en personlig assistans i Kristianstad. För att få en personlig assistans behöver man ansöka om detta hos kommunen och efter att man har fått stödet godkänt kan man sedan antingen anställa en personlig assistent eller anlita ett företag som erbjuder personlig assistans i Kristianstad. Kostnaden för denna tjänst betalas av kommunen. Man kan bland annat få hjälp med att städa, diska, tvätta och handla. Man har också möjlighet att få en ledsagare så att man själv kan vistas utomhus. Har man en svårare funktionsnedsättning kan man få hjälp dygnet runt och även möjlighet att bo i ett anpassat boende där man får hjälp av en personlig assistent.

Att ha en funktionsnedsättning behöver inte innebära att man inte kan leva ett självständigt liv om man får den hjälp som man behöver för att klara den vanliga vardagen. Med rätt assistans kan man få hjälp med sådant som man inte klarar av att utföra själv eller som man bara delvis kan utföra själv. På så sätt kan man leva ett ganska normalt liv i ett eget boende. När man behöver handla själv eller vill komma ut i naturen kan man få hjälp av en personlig assistent i Kristianstad som ledsagar en. Det är viktigt att man känner att man kan få en dräglig tillvaro i sin vardag utan större inskränkningar som innebär att man känner sig låst i sin bostad.

När man har en funktionsnedsättning är det förståeligt att man inte varje dag är på topp, utan att man ibland funderar en del över hur man ska göra i framtiden. Då kan det kännas skönt att ha någon stödperson att prata med så att man kan få ur sig det som trycker en och samtidigt använda som bollblank. Man kan då vända sig till en personlig kontaktperson för stöd eller rådgivning. Om man dessutom vill få lite mer inspiration och se möjligheterna kan man också vända sig till en livscoach. En livscoach ger ett bra stöd och uppmuntrar en att ta nästa steg i livet. Med hjälp av en livscoach har många börjat se livet betydligt ljusare.