Kategoriarkiv: Marknadsföring

3 bra sätt att nå dina kunder

Marknadsföring handlar om att på det mest effektiva sättet nå sina kunder sett till faktorer så som ekonomi och tidsåtgång. Här kommer vi gå igenom 3 effektiva verktyg för att marknadsföra dig och ditt företag.

  1. SEO – fortfarande gångbart

SEO är idag något som de allra flesta känner till grunderna av men långt ifrån alla praktiserar. SEO, eller sökmotoroptimering som det heter på svenska, handlar i princip om arbeta långsiktigt och regelbundet för att hamna högre upp i sökmotorernas resultat. De allra flesta väljer idag att klicka på någon av de länkar som ligger högst upp i exempelvis Google så det är helt klart värt att lägga ner tid och resurser på att försöka vara bland dessa länkar. I grunden handlar det om att på din hemsida ha bra innehåll som dina besökare är intresserade av, samt att se till att personer från andra sidor hittar dit, genom att hitta relevanta sidor som kan länka till dig. Det finns idag mängder av bra bolag som kan hjälpa dig med de mer avancerade detaljerna i detta arbete.

  1. Direktmarknadsföring – en gammal klassiker i nytt format

sociala medierDirektmarknadsföring kommer få nostalgiker att tänka på reklam utfärdat av postorderföretag i Borås, men nu för tiden sker den mesta av direktmarknadsföringen i form av e-postmarknadsföring. Möjligheten till att kostnadseffektivt kontakta en stor andel av dina kunder och personer som du bedömer är intresserade av din produkt är trots att det gjorts i många år enormt effektivt. Nu för tiden är även stora delar av denna form av marknadsföring automatiserad och det som sägs vara det kommande för nästa år är en större andel dynamiskt material där du helt enkelt anpassar innehållet beroende på vem mottagaren är.

Ytterligare en fördel är att du om du har en stor databas kan lära känna din målgrupp ännu bättre vilket har en förstärkande positiv effekt. Detta genom att du har möjlighet att göra en marknadsundersökning genom att kontakta din databas. Om du vill lära dig mer om hur och varför du ska göra det, klicka här för mer information.

  1. Sociala medier – syns du inte finns du inte

Idag ska det inte behöva förklaras varför man behöver ha sociala medier på en lista på hur man når sina kunder, det är mer eller mindre självförklarande. En övervägande majoritet av dina kunder kommer finnas på sociala medier, och problemet om du inte finns där är att du då inte har någon kontroll över vad som sägs. Du kan nämligen vara säker på att kunder kommer prata om dig och ditt företag på Facebook, Twitter eller Instagram, men om du inte har en strategi för hur du använder sociala medier kommer du tyvärr inte kunna bemöta kritik eller utnyttja positiva omdömen.

Effektiva säljutbildningar

För att ett företag ska uppnå de försäljningsmål och den försäljningsstrategi som företaget har satt upp krävs det att det finns försäljare som har förmågan att sälja in företagets produkter. Genom Säljutbildningar i Malmö kan personalen få den kunskap som krävs för att på ett lyckat sätt sälja företagets produkter eller tjänster, så att företagets förväntade mål kan uppnås. Effektiva säljutbildningar i Malmö kan ge alla som sysslar med försäljning ett rejält lyft i karriären.

Sälj mer med rätt säljutbildningar i Malmö

Om försäljningen inte uppnår förväntade resultat eller om man har hamnat i en försäljningssvacka där försäljningen dalar kan man få ett rejält lyft i försäljningen genom att låta försäljningspersonalen genomgå säljutbildningar i Malmö. Även om det är ett kompetent försäljningsteam med lång erfarenhet bakom sig är det väl värt att titta på säljutbildningar i Malmö för att ge teamet ny inspiration, nya idéer och ny kunskap som gör att teamet kan ta nya tag och vända den nedåtgående trenden och istället uppnå företagets försäljningsmål. Säljutbildningar i Malmö vänder sig inte bara till nya försäljare, utan fungerar även som ett kompetenslyft och inspirationskälla till erfarna försäljare.

Genom säljutbildningar i Malmö får man lära sig hur viktigt det är med en god service och att man är väl insatt i företagets produkter och verksamhet. Det handlar om att förbereda sig väl när man ska sälja in produkter till nya kunder som vill veta allt som är relevant om produkten och företagets verksamhet. Mycket handlar om att sälja in ett förtroende och kunskap till en potentiell köpare som inte på långa vägar är lika insatt i denna produkts egenskaper och ett företags potential.

Att sälja produkter är en process i flera steg som var för sig är lika viktiga och som i slutändan hänger ihop för att uppnå ett resultat som innebär att man får ett avslut. Det första steget är kontakten med en potentiell köpare, där man på ett bra sätt ska kunna presentera företagets produkt, men även hur företaget kan leva upp till den potentiella kundens förväntningar. Därefter följer en beslutsprocess som innebär att man behöver hålla kontakt med den potentiella kunden för att bidra med mer information så att kunden lättare kan komma fram till ett beslut. Efter att kunden har fattat ett beslut handlar den sista processen om att upprätthålla en god kundkontakt så att kunden får den service som gör kunden intresserad av att fortsätta att köpa från företaget i framtiden.

För de som arbetar med försäljning är kommunikation och marknadsföring viktiga kunskapsområden. Det handlar om att dels kunna marknadsföra den produkt som ska säljas, men även föra en bra kommunikation med potentiella köpare så att dessa får ett förtroende för produkten och försäljaren. Om man vill veta mer om kommunikation och marknadsföring kan man finna detta på sidor som har specialiserat sig på området på internet.

Vad är marknadsundersökningar

Vad är en marknadsundersökning för något? Vad använder man den till och vem är det som utför dessa? I texten som följer kommer det att framgå vem, vad, hur och när, angående marknadsundersökningar.

Många av dessa undersökningar sköts av externa bolag, en del privatägda och en del statligt ägda, för att ge beställaren en inblick i vad mottagaren, såsom exempelvis kunden, tycker om produkten i fråga. Det är ganska vanligt att genomföra marknadsundersökningar i Stockholm.

Marknadsundersökningar i Stockholm

GFK är ett företag som erbjuder marknadsundersökningar i Stockholm. Här kan man få hjälp med att se hur ens varumärke står sig jämfört med andra. Vad tycker kunderna egentligen? Är de nöjda? Är de trogna? Lojalitet är nämligen också ett värde som man gärna vill mäta. Kanske är det så att kunderna föredrar företagets produkter endast till ett visst pris, eller köper man alltid det varumärket oavsett vad det kostar?

Man kan även få hjälp när man tänkt starta ett nytt företag eller lansera en ny produkt. Då kan Marknadsundersökningar i Stockholm hjälpa till med att ta reda på vilket underlag det finns för den nya produkten. Hur mycket försäljning kan man räkna med? Det är också bra att veta var kunderna finns som man har tänkt rikta sig mot. Allting som man kan ta reda på innan kommer att underlätta för företaget senare, oavsett om det handlar om nya produkter och tjänster eller om man kanske har tänkt sig att expandera. Vill man veta mer om det här företaget finns all information på deras hemsida.

Att välja rätt lokal för sin verksamhet

Att välja rätt lokal till din verksamhet kan verka som ett relativt enkelt uppdrag vid första anblick, men att verkligen tänka till innan man gör sitt val kan bespara dig mycket huvudvärk i framtiden när du märker att lokalen inte alls uppfyller dina krav. Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer sin lokal, och du gör bäst i att noga överväga vilken typ av arbete som ska genomföras i den och vad som krävs för att detta arbeta ska kunna fortskrida ostört och utan avbrott.

Om anställda ska vistas i lokalen så är det viktigt att den erbjuder tillräckligt bra arbetsmiljö. Tänk på saker så som temperatur, ljus och utrymme när du väljer. Ingen vill jobba i ett mörkt rum som på vintern endast är 15 grader varmt. Det ska även finnas tillräckligt med utrymme för att arbetsplatsen ska kunna utformas ergonomiskt. Anställda som kommer till skada på grund av att arbetsplatsen inte lever upp till grundläggande regler kan bli en dyr historia. En bra idé är att ta kontakt med en lokal fastighetsförmedlare, så som vi, för att få en bra bild över hur fastighetssituationen ser ut på just din ort.

Det är dock inte bara själva lokalen som du måste ta hänsyn till, utan även dess läge. Finns det tillgång till de transporter som krävs för att din verksamhet ska kunna drivas? Om till exempel lastbilar måste kunna ta sig till den så måste du se till att de verkligen kan ta sig fram. Har du anställda som inte kör bil så måste även de kunna ta sig till lokalen via kollektivtrafik.

Var kritisk och besök lokalerna personligen innan du gör ditt val.

Vikten av bra affärsredovisning

Redovisningen av ditt företags ekonomi kanske inte de flesta förknippar med marknadsföring och kommunikation med kunderna. Faktum är dock att det har blivit viktigare och viktigare i takt med att internet har växt sig större och mer populärt som informationskälla. Det är idag lekande lätt att ta fram diverse uppgifter om nästan vilket företag som helst, och detta inkluderar givetvis även uppgifter som kan ses som negativa för företagets anseende.

En enkel kreditupplysning om ett företag kan avslöja en mängd saker om dess ekonomi och även ekonomiska snedsteg. Om en eventuell kund gör en sådan upplysning och hittar negativa aspekter i hur företaget i fråga skött sin ekonomi så kommer detta mycket troligt leda till att företaget får ett sämre anseende i dennes ögon.

Det är därför mycket viktigt att hålla ordentlig koll på sin bokföring och sköta den ordentligt. Har man inte förmågan eller viljan att göra det själv så kan ett mycket bra alternativ vara att anlita en utomstående part. På så sätt kan du lägga all fokus på utvecklingen och den mer uppenbara marknadsföringen av ditt företag och lämna löpande redovisning, bokföring av fakturor och årsredovisningar till ett företag som kan sköta det både snabbt och effektivt.

Det finns numer både betalda och gratis kreditupplysningar som både privatpersoner och företag kan använda för att få fram underlag till eventuella affärer, och i denna digitala era så är ekonomiskt oansvar något som inte accepteras på marknaden. Det ligger alltså i ditt företags intresse att upprätthålla ett så bra rykte som möjligt, och att ha ordning på bokföringen är av stor vikt för detta.

Från idé till marknadsföring

”Allt går att sälja med mördande reklam” var de någon som sa och det ligger nog en hel del i det, men går då en riktigt bra idé att sälja helt utan reklam? Nja, sanningen ligger väl någonstans där emellan, för i dagens informationstäta samhälle är det trångt om saligheten och om nu inte reklamen är mördande så är sannerligen konkurrensen det. Marknadsföringskanalerna är i stor utsträckning belamrade med trafik och för att synas måste man sticka ut. Även en riktigt bra idé.

Skydda din idé?

En bra och genuint välformulerad och idé är hur som helst absolut viktigast oavsett vilken typ av produkt eller tjänst det handlar om. Idén är själva grundbulten som skall bära upp alltihop, så den ska vara stark och väl förankrad i sinnet hos alla inblandade.

Patent, designskydd, varumärke, upphovsrätt är alla exempel på rättigheter som kan användas för att skydda en idé från att kopieras. Detta är dock inte alltid möjligt eller för den delen nödvändigt och kostnaden för detta måste stå väl i proportion till idéns förväntade inkomster. Noggrann marknadsundersökning krävs.

Identifiera din målgrupp

Innan marknadsföringen av kan initieras måste idéns målgrupp och potentiella kunder mycket noggrant kartläggas. Vem kan tänkas vilja köpa din tjänst eller produkt? Vilka åldersgrupper är aktuella, vilka geografiska områden är lämpliga och vilka andra sammanhang anses vara passande. Detta är ett avgörande moment och här finns all möjlig hjälp att få via marketingbolag, men det gäller att satsa rätt, kostnaderna för marknadsföring måste stå i god relation till vad det kan generera.

Hitta en plats för ditt företag

För att utföra det arbete som nu krävs när idén blivit verklighet behövs en passande lokal för verksamheten och som inte kostar alltför stora pengar.

Lycka till, och glöm inte att alla idéer är bra utom de dåliga.

De nya jobbannonserna

De drivande teorierna och trenderna inom marknadsföring går ständigt framåt och under de senaste åren har vi kunnat se en ökning inom området för arbetssökande och jobbannonsering. Där man förr publicerade opersonliga annonser om lediga jobb med förbestämda mallar kan vi dag se att företag har tagit sin annonsering ett steg längre mot marknadsföringen. Genom att applicera samma tankesätt som för produktmarknadsföring på jobbannonsering når man nu en helt ny publik och målgrupp.

Företag väljer idag att inte enbart förlita sig på att man får in rätt kandidat till ett jobb via konventionell annonsering, genom att nå rätt målgrupp kan man få rätt kandidat. Idag publicerar man sina annonser på den egna hemsidan, gärna med mer avslappnad ton och större fokus på att få fram företagets idé genom bilder. Många menar att trenden ökat kraftigt eftersom man kunnat se en ökad brist i de förmedlingar man annars vänder sig till. Andra menar att den nya marknadsföringen av jobbannonser grundar sig i att företag idag mer än någonsin är ute efter rätt person på rätt plats.

När man väljer att bredda sin målgrupp fångar man upp fler kandidater, idag letar man efter någon som delar företagets vision men inte nödvändigtvis har den längsta utbildningen eller erfarenheten. Sverige är inne i en expansiv fas och detta återspeglas i landets många företag och deras sätt att anställa. Tonen har lättats upp och den övergripande synen på strikthet i jobbannonserna har bytts ut mot tron på den personliga förmågan och visionen.

Egen hemsida – vad ska man tänka på?

 En egen hemsida är en kostnadsfråga som med det mesta. Ju mer du kan kodning desto bättre. Då kan du bygga din egen hemsida med något bra program som t.ex. Dreamweaver där du efter eget önskemål formar utseendet du önskar. Det finns gratis CMS (Content Management System) som WordPress och Blogspot (Google) med givna ramar där du väljer en mall att konstruera en sidan efter. Friheten att i minsta detalj skräddarsy din sida blir mindre, men är ändå ett bra alternativ till någon dyr webbkonsult som hjälper dig.

Hosting

När du fixat i ordning en hemsida skall den ut på nätet, och då finns det olika webbhotell där du kan hyra in dig. Här varierar priserna mycket beroende på vilka önskemål och krav du har. Lagringsstorlekarna ligger oftast från 1Gb och uppåt. Bilder sväljer mycket utrymme liksom filmer.

Hur gör man hemsidan attraktiv?

Allt ligger i betraktarens ögon men några grundregler föreligger. Använd en klar och tydlig ram i textmassan med en inte alltför avvikande bakgrund. Lämpliga färger kan t.ex. vara gråblått med svart text mot vit bakgrund. Se till att typsnittet är detsamma för allt textmaterial. Arial 10 skall inte varvas med Calibri 14. Vidare skall menyraderna, vare sig det är rullgardinsmenyer eller vid vänster/högermarginal, vara tydliga och lätthanterliga. Headern har också stor betydelse, då den bör innehålla en bild som täcker av hela syftet med sajten. Kontaktinformation måste stå klart och tydligt. En länksamling med liknande ämnen bör också finnas.

Om man står hjälplös?

Det finns hur många tjänster som helst som tillhandahåller hjälp om du fastnat. Från världens alla hörn står företag redo att hjälpa dig för bästa resultat. Genom att anlita outsourcingtjänster kan du få en hel arsenal av duktiga kodare och grafiker. Det är en fantastisk resurs till ett rimligt pris som alla gånger är värd att pröva!

Nya kanaler inom marknadsföring

För de flesta företag är det oerhört viktigt att finnas tillgängliga när potentiella kunder söker efter deras produkter eller tjänster. Det har under många år varit svårt för företag, stora som små, att veta vilken mediekanal som är bäst att synas i om man vill nå såväl befintliga som nya kunder, för att nå ut krävs det bland annat bra resultat inom lokal sökmotoroptimering. Kanaler som Eniro och Hitta.se, med Bonnier respektive Schibstedt i ryggen, har under många år byggt sina varumärken på den nordiska marknaden under förutsättningen att det endast är dessa kanaler vi använder oss av när vi söker efter produkter och tjänster hos olika företag.

Marknadsföring på internet

Sedan 2006, när man på allvar via IRM började mäta trafik på alla Sveriges största sidor, har det pågått en kamp mellan Aftonbladet, Eniro och Hitta.se om vem som är Sveriges mest besökta sajt. Google fick inte vara med i dessa mätningar med förklaringen att Google var en sökmotor och inte exponerade de lokala företagen. Sedan mätningen har Google anpassat sina resultatlistor alltmer beroende på bransch och sökord, de vill leverera de bästa lokala resultaten på en sökning. Sedan dess har många företag hakat på trenden och valt att satsa mer på lokal sökmotoroptimering. Man skulle kunna dra det så långt som att påstå att för att få bästa möjliga resultat utav Google så ska man få ett bra resultat inom lokal sökmotoroptimering. Undantaget kan vara om man bedriver en webbshop eller företag för vilket det är viktigare att bygga ett varumärke än att konvertera kunder.

Än idag finns det många online kataloger, tillsammans omsätter de närmare 2 miljarder kronor. Det är en siffra som ständigt avtar men inte i den fart som den borde om man jämför med att Google står för 97 % av de sökningar som sker över nätet i Sverige idag.

Som mindre företag kan man inte vara med på alla erbjudanden som man får, hur bra de än må vara. Därför bör man välja den kanal som utifrån den investering man gör ger bäst avkastning. Google är obestridligt den kanalen, hur stor eller liten budgeten för marknadsföring än må vara.