Branschen som inte förändras

När man talar om snabbrörliga verksamheter tänker nog de flesta av oss på något teknik- eller IT-relaterat företag. Kommunikation och marknadsföring kan också passa in här, trots att människor sysslat med detta sedan tidernas begynnelse. Få är väl de som skulle tänka på redovisning som något under ständig förändring och till stor del har de också rätt, men inte helt och hållet. Även inom redovisningsbranschen kan regler och skattesatser ändras med stora konsekvenser för företag som följd.

Vad finns det för regler?

Redovisning

Hur man sköter sin bokföring kan ha stor effekt på hur det går för företaget. I Sverige måste varje företag sköta sin bokföring. Att bara spara sina kvitton i en skokartong – vilket tyvärr händer oftare än det borde – räcker inte utan man måste dels föra en löpande bokföring i grundbok, och dels i systematisk ordning i huvudbok. Man måste också se till att bokföringen hålls i ordning och sparas under sju år. Varje år ska bokföringen sättas ihop i en redovisning och vid årets slut ska också ett bokslut göras. Mindre företag som har en omsättning på mindre än tre miljoner kronor är dock sedan 2010 inte revisionspliktiga.

Men det är inte bara för att lagen kräver det som ett företags bokföring bör skötas noggrant. Om företaget till exempel råkar i ekonomisk knipa och behöver låna pengar eller ansöka om kredit kan det hjälpa att ha en resultaträkning att visa upp för att styrka sin argumentation. Detsamma gäller om man vill låna pengar för att expandera.

Verksamhetens A och O

Med tanke på att bokföringen kan ha så stor vikt för företagets löpande verksamhet, och med tanke på hur tidskrävande den kan bli, kan det vara en bra idé att låta en expert sköta den. Om företagets ekonomi tillåter det kan man anställa en revisor som sysslar enbart med det egna företagets redovisning och bokföring. Man kan också ta hjälp av revisionsbyråer som specialiserat sig på att hjälpa ett flertal små som stora företag. I Malmö kan man till exempel kontakta Effektiv Redovisning om man vill ha hjälp med redovisning och bokföring eller om man har frågor om hur ett företags ekonomi bör skötas i stort. Bland tjänsterna som Effektiv Redovisning erbjuder finns exempelvis:

  • Bokföring
  • Redovisning
  • Årsberättelser
  • Kalkylering.